Hoeveel wettelijke pensioen mag u als zelfstandige verwachten? Niet veel, zo blijkt. Om welk bedrag het precies gaat, hangt af van uw brutoloon, het aantal gewerkte jaren en uw familiale situatie. Vast staat wel dat het wettelijk pensioen van een zelfstandige onvoldoende is om zijn levensstandaard te behouden. Zelf in een aanvullend pensioen voorzien, is pure noodzaak.

Bent u zaakvoerder, directeur of bestuurder op zelfstandige basis? Spaar een pensioen bij elkaar via uw vennootschap met de individuele pensioentoezegging.

Fiscaal heeft dit ook voordelen. Uw bedrijf trekt de gestorte premies gewoon af als beroepskosten.

Hoe werkt ITP (P&V Leaderplan)?

Uw vennootschap stort maandelijks of jaarlijks tot het einde van het contract. U krijgt gegarandeerde intrest op de premies. De intresten zelf brengen ook intrest op. Uw kapitaal groeit dus elk jaar en is 100% beschermd. Gaat u op pensioen, dan krijgt u het bedrag uitbetaald door uw verzekeraar. Zelfs wanneer uw vennootschap failliet gaat.

  • Wat gebeurt er als ik overlijd?
   Dan krijgen uw nabestaanden het gespaarde bedrag. Voor nog meer financiële bescherming van uw geliefden verzekert u gewoon extra kapitaal.
  • Hoeveel mag u sparen?
   Maximum 80% van uw laatste bruto jaarloon. (= inclusief wettelijk pensioen en extralegale sommen)
  • En de belastingen?
   Uw vennootschap betaalt uw pensioen en profiteert van een belastingvermindering. Alle premies zijn fiscaal aftrekbaar.
  • En voor uzelf? Het P&V Leaderplan heeft geen invloed op uw belastingen wanneer u nog werkt. Gaat u op pensioen, dan betaalt u belasting op het bedrag dat u ontvangt.
 • Gewaarborgd rendement
 • Bescherming spaargeld (zelfs bij faillissement)
 • Bescherming van uw gezin (bij overlijden)
 • Uitbreiding mogelijk met aanvullende waarborgen (bijv. invaliditeit)

 

Betalingsmoeilijkheden door een ongeval of langdurige ziekte?

P&V Verzekeringen betaalt uw premies tot u weer kunt werken, dankzij de bijkomende waarborg ‘Arbeidsongeschiktheid’. En u komt ook in aanmerking voor een extra uitkering bovenop die van het RIZIV.

Natuurlijk haalt u uw pensioen. Gaat het toch mis, dan gaat het gespaarde bedrag naar uw naasten. Met een waarborg ‘Overlijden’ laat u nog meer achter voor de mensen die het dichtst bij u staan.